Για άτομα & οικογένειες:

Ασφάλεια μηχανοκίνητων οχημάτων

Ασφάλεια κατοικίας

Ασφάλεια πυρός

Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων

Ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης αλλοδαπών

Ασφάλιση ευθύνης εργοδότη

Ασφάλιση ταξιδιού

Ασφάλεια σκαφών αναψυχής

Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ασφάλιση ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κινδύνων (cyber risks)

Ασφάλιση έργων τέχνης, κοσμημάτων & πολύτιμων αντικειμένων (fine art & species)