Για επιχειρήσεις:

Ασφάλεια πυρός

Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων

Ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης αλλοδαπών

Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Ασφάλιση ευθύνης εργοδότη

Ασφάλιση ευθύνης συμβούλων & στελεχών διοίκησης (d&o)

Ασφάλεια μεταφορών

Ασφάλεια σκαφών αναψυχής

Ασφάλιση ταξιδιού

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων

Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ασφάλιση ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κινδύνων (cyber risks)

Ασφάλιση έργων τέχνης, κοσμημάτων & πολύτιμων αντικειμένων (fine art & species)

Πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων