Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις:

Ασφάλιση πυρός

Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων

Ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης αλλοδαπών

Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Ασφάλιση ευθύνης εργοδότη

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής

Ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων

Ασφάλιση ταξιδιού

Πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων

Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού